Shkaqet e prekjes së shejtanit ndaj njeriut janë:

1)Dashuria,një exhin të dashurohet në një njeri mashkull qoftë apo femër.
2)Padrejtësia e njeriut ndaj exhinve,duke hedhur ujë të nxehtë në ndonjë vënd qe mund të jetë vend qëndrim i exhinëve,apo këndimi apo ngritja e zërit në WC .

3) Padrejtësia e exhinit ndaj njeriut ,siç është prekja apo ngacmimi i exhinit ndaj njeriut dhe kjo ndodh në katër raste:
1-Hidhërimi i tepërt
2-Frika e tepërt
3-Zhytja në epshe
4-Pakujdesia e tepërt

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…