Mos u dëshpëro edhe nëse të shtohen akuzat, edhe nëse të ngushtojnë fatkeqësitë, edhe nëse të mbyllet jeta për ty, se Allahu nuk e të lë nën qiellin e Tij të humbur e me dhimbje.

“E mos u dobësoni (fizikisht) dhe as mos u dëshpëroni (shpirtërisht), sepse ju jeni më të lartit, nëse jeni besimtarë të sinqertë.” (Ali Imran: 139)

Përktheu: Qendra Kur’anore

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…