Mos lejo që t’i vjedh dynjaja pesë gjëra prej teje:

1. Momentin më të sinqertë me Zotin tënd.

2. Respektin ndaj prindërve.

3. Dashurinë ndaj familjes.

4. Bamirësinë me rrethin tënd.

5. Sinqeritetin në punën tënde.

“O Zot, më përmirëso mua fenë time, e cila është mbrojtje e çështjeve të mia, dhe më përmirëso dynjanë time, ku në të është jetesa ime, dhe më përmirëso mua ahiretin tim, ku në të do të jetë kthimi im, dhe bëje jetën time të dynjasë vend ku do t’i shtoj të mirat, dhe bëje vdekjen time rehati për mua nga çdo sherr.”

Profeti, alejhi selam.

Përktheu: Qendra Kur’anore

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…