Mos i kufizo lutjet e tua, sepse Allahu mund ta shnëdërrojë “të pamundshmen” në mendjen tënde në diçka shumë të lehtë me Fuqinë e Tij, ngase Ai është El-Kadiir, i Fuqishmi. Ai është El-Muktedir, i Gjithëmundshmi!
“Vërtet, Allahu ka mundësi për gjithçka.” (3:29)

Për më tepër, je në Muajin Ramazan dhe Allahu e lidhi këtë muaj me lutje:
“Dhe kur të të pyesin robërit e mi për Mua, Unë jam me të vërtetë afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet.” (2:186)

Share

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …