railway-autumn

Mos derdhë lot për atë që ka kaluar.

Ata që qajnë për shkak të mos suksesit në të kaluarën nuk anojnë kah kjo botë. Ata që qeshin vështirësitë e të tjerëve, nuk do të kenë mëshirën e kohës. Mos qaj për qumështin e prishur, por mundohu të fitosh dhe zëvendësosh qumështin e humbur!

Përkujto fjalët e Pejgamberit s.a.v.s

“Nëse të ndodhë diç mos thuaj: sikur ta kisha bërë edhe këtë edhe këtë… Thuaj: Këtë Allahu i ka përcaktuar, Ai bën çfarë të dojë. Fjala “sikur” hap dyert shejtanit.”(4)

Share

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…