permaLLImi

Mjekët konsiderojnë se masturbimi ka pasoja të dëmshme, prej të cilave i përmendin:


– Nuk arrihet kënaqësia e plotë seksuale;
– Është një zakon i lig dhe tërheq pas vetes rrezik të madh psikologjik;
– Praktikimi i shpeshtë te meshkujt shkakton paraqitjen e plagëve nëpër organet gjenitale dhe dhembje në testise. Te gratë shkakton gjakderdhje të madhe në rastin e menstruacioneve dhe ndikon në sistemin e gjakut të gruas. Po ashtu, mund të shkaktojë dhembje të shtuar gjatë menstruacionit;
– Praktikimi i këtij aktiviteti te djemtë dhe vajzat shkakton formimin e qëndrimit të caktuar rreth kënaqësisë seksuale dhe ka efekte të fuqishme psikologjike, kurse shpesh shkakton edhe pakënaqësi me jetën seksuale në martesë;
– Te virgjëresha, masturbimi i shpeshtë mund të shkaktojë mosparaqitjen e gjakut në natën e parë të martesës dhe kështu të shkaktojë probleme në martesë.

Share

Check Also

Vaksina është vrasësi më i madh – Dr. Prafull Vijayakar, (i famshëm në botë)

Vaksina është vrasësi më i madh… Një fëmijë i shëndetshëm i lindur është i sëmurë me…