misvaku

Thotë imam Ibn Kajim el-Xheuzije (Allahu e mëshiroftë) në librin e tij “Zadul Mead” (4/296):
“Misvaku ka disa dobi:
1- Pastron gojën.
2- Forcon mishin e dhëmbëve.
3- Ndalon gëlbazën.
4- Pastron shikimin.
5- Largon zverdhjen e dhëmbëve.
6- Shëron stomakun.
7- Pastron zërin.
8- Ndihmon në tretjen e ushqimit.
9- Lehtëson rrugët e të shprehurit.
10- Të bën aktiv ndaj leximit.
11- Të bën aktiv ndaj përmendjes së Allahut.
12- Të bën Aktiv ndaj namazit.
13- Largon gjumin.
14- Kënaq Allahun.
15- Melaiket e pëlqejnë.
16- I shton veprat e mira.”

Share

Check Also

Shërim me dhe dhe me pështymë

Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. këndonte për rukja këtë dua: “Bismil…