Meditimi sjell:

*Lumturi
*Harmoni
*Largon fobitë
*Zvogëlon stresin
*Ndihmon shërimin
*Përmirëson koncentrimin
*Ndërton vetë-besim të fuqishëm

Njeriu që mediton e thellon mendimin e tij dhe ia qëllon të ndërmarrë vendime të rëndësishme bazuar në meditimin e tij.

“Me të vërtet, në gjithë këtë (krijimtarinë e Allahut) ka fakte për njerëzit që thellë mendojnë.” [13:3]

Kështu pra, meditimi presupozon të meditojmë lidhur me krijesat, me ekzistencën, gjallesat, bimët, të meditojmë për shembull lidhur me ujin, sesi ai është sekreti i jetës.

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…