Mbulojini enët e ushqimit dhe lidhini kacekët e ujit, të qumështit etj…

Transmetohet nga Xhabir ibnu Abdullah -Allahu qoftë i Kënaqur prej tij- se ka thënë: e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ të thotë:

“Mbulojini enët e ushqimit dhe lidhini grykët e kecekëve, se me të vërtetë gjatë vitit është një natë ku zbret në të një sëmundje epidemike (që është vdekjeprurëse) nëse e has një enë ushqimi të pambuluar apo kacekë uji (qumështi etj…) të palidhur vetëm se zbret në të prej asaj sëmundje epidemike.”

 Transmetoi Muslimi (2014) & Ahmedi (14829).

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

Image may contain: food

Check Also

Vrasja e skifterit përse e urdhëroi Profeti (savs)?

Vrasja e skifterit përse e urdhëroi Profeti (savs)? Skifteri ose qifti ( arab. الحِدَأة – …