I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: “Martohet femra për katër gjëra: për pasurinë e saj, nderin e saj, bukurinë dhe fenë e saj. Zgjidhni atë që është fetare, që të keni begati”.

Martesa i bën mirë shëndetit, duke rritur mundësitë për mbijetesë tek personat që vuajnë nga probleme që rrezikojnë zemrën, të tilla si kolesteroli i lartë.

Nëse dikë nga ju e shqetëson dëshira e madhe për marrëdhënie, le të martohet sepse martesa i mbron sytë nga harami si dhe vendet e turpshme.” Ky është hadith autentik, ndërsa e transmeton Buhariu.

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …