Marrëdhëniet seksuale kanë tri qëllime kryesore:

  • – së pari, riprodhimin dhe ruajtjen e racës njerëzore, aq sa të përmbushet dhe plotësohet numri i individëve që Allahu ka urdhëruar të bëhet;
  • – së dyti, nxjerrjen jashtë të lëngut (spermës), i cili është i dëmshëm nëse rri brenda trupit, dhe:
  • – së treti, përmbushjen e kënaqësisë seksuale apo shijimin e seksit dhe të begatisë që ai përfaqëson. Qëllimi i fundit është i vetmi që do të

Check Also

SHENJAT E KIJAMETIT (Shenjat e vogla, shenjat që kanë ndodhur, shenja të cilat nuk kanë ndodhur akoma, shenjat e mëdha të kijametit)

SHENJAT E KIJAMETIT Shenjat e vogla Pjesa e parë: Shenjat që kanë ndodhur: 1. Dërgimi i Pe…