Lutje kundër sihrit!

-“‘Hasbi All-llahu ve nimel vekil ala men adhani fi xhesedi”.

”Më mjafton Allahu sa ndihmës i mirë që është kundër atyre që më lënduan në trup”

Përsërite shpesh nëse je i sëmur nga sehiri apo prekja e shejtani se ndihmon tej mas.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ne të shpallim Kuranin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët.” (Isra, 72). 

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …