dua lutje

Lutja duhet të bëhet me shpresë dhe vendosmëri të plotë!

Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) tregon se Profeti (salallahu alejhi ve selem) ka thënë:
“Nëse dikush lutet, të mos thotë “Nëse do, o Allah”, por le të lutet me vendosmëri, le ta rris dëshirën, sepse Allahut nuk i bëhet e madhe ajo që e jep”

(Sahihul Edebil Mufred, 607)

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…