Lumi Eufrat zbulon nj? mal prej ari.

Nga Ebu Hurejra përcillet se i D?rguari i Allahut a.s. ka th?n?: “Kijameti nuk do t? b?het derisa lumi Eufrat t? zbuloj? nj? mal prej ari. Njer?zit p?r t? do t? vriten me nj?ri-tjetrin. N?çdo nj?qind njerëz do të vriten n?nt?dhjet? e n?nt?. Secili prej tyre thot?: “Ndoshta un? do t? jem ai q? ka p?r t? shp?tuar.”[1] 

 

[1] Sahihul Buhari bashk? me shpjegimin e Ibn Haxherit 13/78. Sahihul Muslim bashk? me shpjegimin e Neueuiut 18/18.

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…