Llojet e problemeve bashkëshortore

Problemet bashkëshortore, ndahen në katër lloje:

1 – Problemet e dukshme.

2 – Problemet e fshehta.

3 – Problemet kalimtare.

4 – Problemet e përhershme.

Check Also

SI TË MARRIM GUSUL? – LARJA PAS MARRËDHËNIEVE INTIME

SI TË MARRIM GUSUL? Pas marrëdhënieve intime, guslin duhet marrë ashtu siç ka vepruar i Dë…