Llojet e ndryshme të Xhinëve – (Seriali Xhinët pjesa e 3-të)

VËREJTJE IMAZHET QË JANË PËRDORUR NË KËTË VIDEO NUK JANË IMAZHE TË EGJINËVE EGJINËT, JANË NGA BOTA E PADUKSHME DHE NUK ËSHTË E MUNDUR TI SHOHËSH NË FORMËN E TYRE ORIGJINALE (DO TA SPJEGOJMË KËTË NË VAZHDIM MË DETAJISHT)

 

[embedplusvideo height=”542″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2eBZ40G” standard=”http://www.youtube.com/v/uMTo0p633Nk?fs=1″ vars=”ytid=uMTo0p633Nk&width=911&height=542&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5999″ /]
Share

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …