Një njëri i urtë ka thënë:
Largohu nga shtatë cilësi, do ta kesh trupin, mendjen dhe zemrën e shëndosh;
1.Mos u pikëllo për të kaluarën.
2.Mos u brengos për të ardhmen
3.Mos i ofendo njerëzit siç të ofendojnë ty
4.Mos kërko shpërblim për atë që nuk e ke punuar
5.Mos e shiko atë që nuk e posedon
6.Mos u hidhëro ndaj atij, të cilit hidhërimi yt nuk i bën dëm
7.Mos u krekos – lavdëro për atë që nuk e ke punuar dhe që nuk është prej teje.

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…