Nga kjo sjellje e Profetit (s.a.u.s.) në të ngrënë nxjerrim tri cilësi kryesore që duhet të ketë një ushqim:

– ai duhet të jetë i dobishëm për trupin;

– të jetë i lehtë për stomakun, jo i rëndë;

– të jetë lehtësisht i tretshëm.

Ky është ushqimi më i mirë për t‟u ngrënë.

Rrjedhimisht, të hash pak nga ky lloj ushqimi është më mirë sesa të hash shumë nga ushqime të llojeve të tjera.

Check Also

Shërim me dhe dhe me pështymë

Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. këndonte për rukja këtë dua: “Bismil…