Kurani

Ky është libri i Zotit tim.

– Kurani zbriti për 23 vite.
– Kurani ne Meke zbriti 13 vite.
– Kurani zbriti në Medine 10 vite.
– Kurani përbëhet prej 30 xhuzave.
– Kurani përbëhet prej 60 hizbeve.
– Kurani përbëhet prej 114 sureve.
– Kurani përbëhet prej 240 rub’ave.
– Kurani i ka 55 emra.
– Kurani i ka 77436 fjalë.
– Kurani i ka 6236ajete.
– Kurani i ka 321250 shkronja.
– Kurani e ka suren më të madhe suren Fatiha.
– Kurani e ka ajetin më të njohur, ajetul-Kursijin.
– Kurani e ka suren më të gjatë suren Bekare.

Përshtati: Ulvi Fejzullahu

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…