Kushtoju rëndësi tre gjërave:

– Sa më shumë të shtohet sadekaja, aq më shumë shtohet rrisku.
– Sa më shumë të shtohet frika dhe përqëndrimi në namaz, aq më shumë shtohet lumturia.
– Sa më shumë shtohet rrespekti ndaj prindërve, aq më shumë shtohet suksesi në jetë.

Shejh Salih El-megamisi
(Përktheu Irfan Tota)

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…