Kushtet e namazit janë nëntë:

1. Islami
2. Logjika
3. Veçimi (pjekuria)
4. Pastërtia
5. Largimi i ndyrësirave
6. Mbulimi i pjesëve të turpshme të trupit.
7. Hyrja e kohës
8. Të drejtuarit nga kibla
9. Nijeti (qëllimi)

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …