Kushtet e namazit janë nëntë:

1. Islami
2. Logjika
3. Veçimi (pjekuria)
4. Pastërtia
5. Largimi i ndyrësirave
6. Mbulimi i pjesëve të turpshme të trupit.
7. Hyrja e kohës
8. Të drejtuarit nga kibla
9. Nijeti (qëllimi)

Check Also

Ju gjithmonë do të jenë të shëndetshëm dhe nuk do të sëmureni, ju gjithmonë do të jetoni dhe (asnjëherë) nuk do të vdisni, ju përgjithmonë do të jeni të rinj dhe nuk do të plakeni

Transmetuar nga Ebu Saidi (radijAllahu anhu) se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thë…