KUJDESU PËR GJËRAT QË TË BËJNË DOBI:
Nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu përcillet se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve selem ka thënë: “Besimtari i fuqishëm (në iman dhe angazhim ndaj ibadeteve) është më i dobishëm dhe më i dashur te Allahu se besimtari i dobët (në iman dhe angazhim ndaj ibadeteve), kujdesu për ato gjëra që të bëjnë dobi; kërko ndihmën e Allahut e mos u trego i pafuqishëm dhe nëse të ndodh diçka mos thuaj: “Sikur të bëja këtë, do të ishte kështu apo ashtu”, por thuaj: “Ky është caktimi i Allahut dhe Ai ka bërë atë që dëshiroi”, sepse fjala “sikur” i hap rruge shejtanit.”
(Muslimi: 2664).

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…