*HARDEST* PAINFULL FOR DEMONS!

It was narrated that Suhayl ibn Abi Salih said: “My father sent me to Bani Harithah, and there was with me a slave of ours, or a companion of ours. Someone called out his name from a garden, and the one who was with me looked into the garden and did not see anything. I mentioned that to my father, and he said, ‘If I had known that this was going to happen to you, I would not have sent you. But if you hear a voice then make the call for prayer, for I heard Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrating that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: “When the shaytan hears the call to prayer, he runs away fast.”’” (Muslim).

[embedplusvideo height=”512″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2lWJKn8″ standard=”http://www.youtube.com/v/Gf8yjNxBo8s?fs=1″ vars=”ytid=Gf8yjNxBo8s&width=911&height=512&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2104″ /]

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon se Profeti (alejhi selam) ka thënë: Kur bëhet thirrja për namaz, shejtani largohet dhe lëshon zhurmë që mos të dëgjojë ezanin dhe kur përfundon ezani, ai kthehet me qëllim që të hutojë njeriun në mendime, duke i thënë: Kujto këtë gjë, kujto atë gjë, gjëra të cilat nuk i mendonte, derisa harron sa namaz ka falur. [Buhariu dhe Muslimi].

 

Check Also

Rukje për frikë

  Rukje për frikë Per me teper kontakotni ne kete adrese https://www.facebook.com/ruk…