Kjo është për ty që je i sprovuar me djajtë (mess,mësysh “(syri i keq apo hased )”apo sihër) !!! Këshillë për xhinët …?!!

Vendosi kufjet dhe dëgjoje me vëmendje ( edhe pse nuk e kupton mirë anglishten )

RUQYA | A POWERFUL MESSAGE TO THE JINN | SHEIKH KHALID AL-HIBSHI (HA) | MUST WATCH!!

[embedplusvideo height=”542″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2iDXuOp” standard=”http://www.youtube.com/v/tPhylZVUMOk?fs=1″ vars=”ytid=tPhylZVUMOk&width=911&height=542&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9023″ /]

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …