Pronarët e shtëpiave duhet të kujdesen rreth asaj se kush u hyn në shtëpin.Këtu do t’i përmendim disa veqoritë atyre mjekëve ,të cilëve nuk guxoni t’ua lëni mjekimin e të sëmuarëve tuaj:
1.Nëse shihni se ka vendosur letër nën këmbët e të sëmurit me arsyetim se në këtë mënyrë dëshiron ta kontrollojë
2.Nëse,pas hyrjes dhe para fillimit të mjekimit ,I gozhdon gozhdat në shtyllat e dhomës
3.Nëse e fillon kontrollimin dhe mjekimin në vendin ,I cili është I mbushur me fotografi dhe statuja.
4.Nëse kërkon nga I sëmuri që t’I afrohet pa abdest
5.Nëse shkon në ËC dhe pas daljes nuk merr abdest dhe ia fillon mjekimit pa të (abdest).
6.Nëse e lidh mus’hafin dhe e vjerrë ,e pastaj thotë ,nëse është kështu mus’hafi do të kthehet në të djathtë ,e nëse është kështu e kështu ,ai do të kthehet në të majtë.
7.Nëse kërkon laps dhe letër pastaj fillon të llogarisë diqka dhe thotë se nga kjo llogari do ta mësojë shkakun e sëmundjes.Vëllau im dhe t’I oj motra ime ,dijeni se në disa bindje të vjetra të gabuara,të përhapura (anë e mbanë)popullit qëndron rreziku I madh,në shumë vende muslimane.
Me fjalë të tjera ,ekziston bindja midis njerëzve se si tek disa(shejha) njerëz nuk egziston kurfarë pengesash ,d.m.th.se ata dijnë qdo gjë dhe se disa prej tyre janë të bekuar.Disa thonë se kursesi nuk duhet të bëhet diqka që e hidhëron shejhin ,sepse kjo siq thonë mundë t’u shkaktojë njerëzve fatkeqësi të mëdha.Prandaj ,thonë se duhet të shkohet madje edhe tek varri I shehut të vdekur dhe të kërkohet falje nga ai,ashtu që të përballohet fatkeqësia.Këto bindje dhe të ngjajshme me këto që mbretrojnë tek njerëzit ,janë të gabuara.Kjo paraqet politeizëm(të bërit shok Allahut të Lartësuar)Në ditët e sotme maxhistarët ,falltorët ecin normalisht në mesin e njerëzve.Njerëzit e thjeshtë I kanë humbur kriteret,sipas të cilave do të mundë t’I dalloninmashtruesit e këtillë ,të cilët u hyjnë nëpër shtëpit për t’I mjekuar të sëmuarit e tyre.
Mos iu friksohuni atyre ,e edhe atëherë kur t’I dalloni ngase duhet të friksoheni vetëm Allahut,I cili thotë: Po atë (propagandë) e bëri vetëm shejtani që dëshironte me miqtë e vet (idhujtarët), t’ju friksojë, po ju mos u frikësoni prej tyre, frikësomënu Mua, nëse jeni besimtar. (Ali Imran175)

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …