xheneti

1. Përkujdesja e faljes së pesë kohërave të namazit.

2. Ngrënia e hallallit.

3. Respektimi i prindërve.

4. Respektimi i lidhjes farefisnore.

5. Morali i mirë.

6. Pastrimi i gjoksit.

7. Të përmendurit e tepërt të Allahut.

8. Sinqeriteti.

9. Pasimi i Synetit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …