Ja si i vërsulet shejtani (njeriu në kontroll të shejtanit) rukjegjiut (ai që mjekon me Kuran) dëgjoje këtë këndim të mrekullueshem të Kuranit dhe lutjeve

[embedplusvideo height=”512″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2rKSpdL” standard=”http://www.youtube.com/v/6XcvIncSAI0?fs=1″ vars=”ytid=6XcvIncSAI0&width=911&height=512&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3508″ /]

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …