Ja cili është vendi më i mirë në Tokë

Profetin -(salallahu alejhi ve selem)- kur e nxorën nga Meka dhe u drejtua për në Medine si muhaxhir, tha duke iu drejtuar Mekes:

“Pasha Allahun, ti je vendi më i mirë (më i zgjedhur) prej tokës së Allahut, je vendi më i dashur tek Allahu dhe sikur të mos më nxirrnin prej teje nuk do të dilja“. (Transmeton Tirmidhiu, Ibn Maxheh dhe hadithi është i saktë).

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …