Hixhamja- Mjeksi islame, porosi nga meleku xhibril për te Derguarin alejhi we selam, e lehte ne praktike, parandaluese dhe shëruese për shum sëmundje, relaksusese dhe pa kunderindikacjone!

Aliu radijAll-llahu anhu ka treguar se meleku Xhibril alejhi selam ishte ai që e ka përcaktuar lëshimin e gjakut të Dërguarit të Allahut, salAll-llahu alejhi ve selem në kupëzore me anë të prerjes sipërfaqësore të lëkurës.

 

A bëhet hixhamja një her në jetë, një her në vit apo në cdo muaj?!

Në të vërtetë nuk kam hasur ndonjë tekst të vërtetë apo edhe jo të vërtetë që e sqaron apo spjegon numrin e tyre, mirpo do të mbështetëm dhe bazohem në atë se qfarë ka ardhur në hadithe të hixhames ,e ajo është siq do te pasoj në hulumtimin për atë që bënë hixhame derisa është agjerueshëm, sepse sahabet ndoshta kan bërë hixhame në cdo muaj rregullisht madje edhe kur ka hyr muaji i ramazanit edhe në të e kan bërë hixhamen, sepse nga tradita e tyre ka qenë te bëjnë hixhame për cdo muaj,e nga kjo transmetohet se Iben Omeri radijAllahu anhu ka bërë hixhame ne mes te ditës së ramazanit derisa e ka kapluar pleqëria dhe dobësia, pastaj e ka bërë hixhamen naten, pra pas iftarit per shkak te dobësis.Allahu e din më së miri.

Përgatiti: inf.Qendresa Paqarizi

Check Also

Migrena apo kokëdhembja migrenoze dhe trajtimi me Hixhame !

Migrena apo kokëdhembja migrenoze dhe trajtimi me Hixhame ! Migrena mund të japë dhembje t…