10592723_1556535071235698_2659554523570845441_n

 

Migrena është një ndër shkaqet më të shpeshta të dhimbjes së kokës. Kjo dhimbje shkaktohet nga enët e gjakut të trurit kur ato punojnë jo normalisht. Enët e gjakut të zgjeruara në kokë janë nxitësi i parë për dhimbjen e migrenës. Këto dhimbje prekin çdo moshë, por më shumë ato midis moshës 20 dhe 50 vjeç.

Si të shërohemi prej saj ?

Sigurisht që tani më keni degjuar për hixhamen ,ndërsa foto që e shihni është foto që tregon për pikat kryesore për vënien e kupave.

Për trajtimin me hixhame mundohuni t’a gjeni sa më profesionist e me  përvojë (mjekun apo hixhamistin ) dhe me lejen e Zotit do të keni përmisime të jashtzakonshme.

Check Also

Terapia për ejakulim të hershëm (mos kenaqësi në mardhënie intime bashkshortore)

Terapia Pas sabahut njëqind herë të deklarohet: ”La ilahe il-lallahu vahdehu la sherike le…