Heshtën mësuesit, tani u mungojnë nxënësit …
Heshtën profesorët, tani u mungojn studentët..
Heshtën punëdhënësit, tani u mungojnë puntorët…
Heshtën prindërit, tani u mungojnë fëmijët…
Heshtën partitë, tani u mungojnë votuesit …
Tani, do të doni të flisni, por nuk keni kujt…

huazuar

Share

Check Also

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT Njohuri të përgjithshme mbi të menduarit Ndijimet dhe percepti…