Hëna do të fryhet (Shenjë nga Kijameti) – Hoxhë Bedri Lika

How Bright is the Moon? A New Standard for Earth-Observing ...

 

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…