Gjumi ditën është i dëmshëm
Gjumi ditën është i dëmshëm, shkakton sëmundje , e bën njeriun përtac prandaj duhet shmangur ,përvec kur ësht fjala për vapët e mëdha, në baze të fjalëve të Pejgamberit: “Flini në drekë,sespe shejtanët nuk flenë në drekë.”

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selam ka thënë : “Përdoreni syfyrin për ta agjëruar ditën, dhe gjumin e drekës për ta falur namazin e nates.”
Transmetohet nga Pejgameri salallahu alejhi ue selam të ket thënë : ” Gjumi pas sabahut e pengon furnizimin.

 

Check Also

Shërim me dhe dhe me pështymë

Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. këndonte për rukja këtë dua: “Bismil…