gjashteNëse i rikujton këto gjashtë gjëra të lehtësohen sprovat dhe vështirësitë:

1. Ta rikujtosh se çdo gjë që ndodh, ndodh me caktimin dhe me vullnetin e Allahut.

2. Ta rikujtosh se shqetësimi, demoralizimi, humbja e durimit, nuk e kthejnë caktimin e Allahut.

3. Ta rikujtosh se ajo që të ka kapluar është e lehta nga ajo që është më e madhe se ajo.

4. Ta rikujtosh se çdo caktim i Allahut në vete përmban urtësi, nëse e kupton do ta shohësh sprovën si begati.

5. Ta rikujtosh se çdo sprovë dhe vështirësi që e godet besimtarin për të është shpërblim, falje gjynahesh, rritje gradash dhe largim i ndonjë sprove edhe më e madhe se sa ajo.

6. Ta rikujtosh se ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe e përhershme.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Share

Check Also

Që kur filluam ta praktikojmë këtë këshillë, hajri dhe nafaka na vinin nga të gjitha anët

Para tre vjetëve vizitova një shoqe shumë të dashur pasi që ajo ishte martuar. Jetonin bas…