diamanti
“Ka mundësi se një person në dunja nuk e njeh askush,ai nuk e ka prezentuar vetën nëpër mjetet mediale dhe bile as komshia nuk e njohin.
Dhe ndoshta vdesë dhe askush nuk e din se ka vdekur.
Xhenazën e tij nuk e bartin përveçse një pakicë e vogël personash.
Dhe shef se njerëzit nuk e përmendin atë pas vdekjes dhe harrohet.
Mirëpo ndoshta ai ka bërë vepra aq të mira tek Allahu saqë edhe banorët e qiejve krenohen me të dhe kështu i ngritet pozita atij. I zgjerohet varri aq sa shef syri dhe shef nga mëshira e Zotit çka nuk ka parë më herët.
Kështu që çështjet janë të gjitha sekrete të vendosura (pozicionura) në zemra dhe vepra të mira me të cilat afrohet tek Njohësi i mirëfilltë i sekreteve… (Allahu subhaneh)
Dhe i sukses’shmi është ai të cilit vetëm Allahu i ka dhënë sukses!
Shejh Salih el Meghamisij
Përktheu: Ardian Elezi

Check Also

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT

TË MENDUARIT DHE TË FOLURIT Njohuri të përgjithshme mbi të menduarit Ndijimet dhe percepti…