bime mjekesore

Fitoterapia është shkenca qe mirret me hulumtimet mbi përdorimin e bimëve mjekësore dhe ekstrakteve bioaktive natyrore me origjinë bimore në kurimin e sëmundjeve. Fitoterapia synon të ruajë kompleksitetin e substancave aktive te bimëve. Fitoterapia tradicionale është sinonim për herbalisëm dhe konsiderohet si Mjekësi tradicionale, alternative. Efektet mjekësore dhe biologjike të shumë përbërësve të bimëve të tilla si alkaloide (morfinë, atropinë etj….) kanë qenë provuar nëpërmjet studimeve klinike, në lidhje me efikasitetin e Fitoterapise në terapitë mjekësore.
Fitoterapia moderne konsiderohet si studim mbi efektet tek simptomet dhe përdorimin klinik të ilaçeve bimore tek semundjet dhe ushqimin e shëndetëshëm.

Check Also

Vaksina është vrasësi më i madh – Dr. Prafull Vijayakar, (i famshëm në botë)

Vaksina është vrasësi më i madh… Një fëmijë i shëndetshëm i lindur është i sëmurë me…