Fëmijet në pikëpamjen e prindërve:

Nëna të puthë kur të sheh.
Babai të do pa të parë.

Nëna të ka bartur në barkun e saj 9 muaj.
Babai të bartë në supet e tij gjithë jetën dhe ti nuk e ndjen.

Nëna bërtet gjatë lindjes tënde dhe ti nuk e ndjen.
Babai të thërret, ti e dëgjon dhe mund të mos i përgjigjesh.

Nëna qanë nëse sëmuresh.
Babai sëmuret nëse qanë.

Su’ud Nufejsan

Check Also

Si të kuptoni gjendjen psikologjike të fëmijëve nëpërmjet vizatimit

Voltiza Duro – Vizatimi si një instrument matës është i vlefshëm në çdo moshë, por përdori…