uji zem zem

Uji zem zem uj i bekuar

I Derguari i Allahut alejhi selam ,ka thene:Uji i Zemzemit eshet i dobishem per çfare do qe pihet.(Sahih Iben Maxhe,nr.2484)

Dhe ka thene:”Ai eshte uje i bekuar,ushqim per te uriturit dhe (sherim per te semurit).(Muslim,vell.2.fq1922dhe Hejthemiu ne “Mexheul Zevaid”vell.3 fq 268.)

SHKEPUTUR NGA LIBRI HISTORITË E PROFETËVE.

 

[embedplusvideo height=”260″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/1fXogYv” standard=”http://www.youtube.com/v/1fw5evTZ5uQ?fs=1″ vars=”ytid=1fw5evTZ5uQ&width=450&height=260&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2080″ /]

Check Also

Kripa dhe ndikimi i saj në shëndetin tonë argumente profetike

Enesi, r.a., ka treguar se i Dërguari i Allahut alejhi selam , ka thënë: “Kripa është njër…