Efektet e syrit të keq
Sheikh Khalid Al-Hibshi (HA) thotë se syri i keq ka një sasi të madhe të demtimit. Ajo ka ndikim në të gjitha fushat e jetës së një personi, në çështjet fetare, çështjet e kësaj bote, karakteristikat morale etj Disa nga efektet janë përmbledhur më poshtë:

Efekt në mendjen: IQ, domethënë, kujtesës, aftësia për t'u përqëndruar, të kuptuarit dhe asimilimit.
Efekt të jetesës: Pasuria, të ardhurat, dispozitat etj
Efekti në bukurinë: flokët, fytyrën, ngjyrën e lëkurës, trupit etj
Efekt mbi fenë: adhurimi, përulësia, karakteri, integriteti etj
Efekt në moralin e një personi: modesti, çiltërinë, kurajo, karakteristikat e mira etj
Efekti në jetën bashkëshortore dhe familjare: lumturi, shtatzënisë, lindjes, aborte spontane, duke ngritur dhe të dashur fëmijë, mosmarrëveshje etj
Efekti në moshat: jetëgjatësi, mosha relative për pamjen, vdekja, etj
Efekt në trup: të energjisë, shpejtësinë dhe aktivitetin, shëndetit dhe mirëqenis, aftësitë etj 
Efekt mbi blegtorine: deve, duke e çuar poshtë zogjtë nga qielli, etj 
Efektet mbi natyrën: bimë, pemë dhe fruta, dëmtimi, djegiet, pjekuria, vyshk dhe vdesin, etj
Efekti në objektet e pajetë: makina, të gjitha llojet e pajisjeve, ari, aplikimin ose produkte kozmetike e grave.
Share

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …