rrobat

Dukja dhe veshja e mirë

Ju duhet të keni kujdes me dukjen tuaj, me qëllim që të jetë e pastër (modeste), e veshur mirë dhe të ketë erë të mirë. I Dërguari i Allahut, paqja dhe shpëtimi qoftë për të, na tregon se Allahu dëshiron që e bukura të jetë në çdo gjë.
Omer bin Hattabi thotë: “E pëlqej të riun që është i parfumuar dhe i veshur pastër.”
Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbeli na tregon për babain e tij duke thënë: “Asnjëherë s’kam parë ndonjë që kujdeset për pastërtinë e rrobave të tij, të flokëve të tij, të mustaqeve dhe për qimet e papëlqyeshme të trupit sesa Ahmed ibn Hanbeli.”

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…