banjo

Ka thënë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem: “Pengesë mes xhinnit dhe vendeve të turpshme të njeriut kur dëshiron të hyjë në WC, është të thënët BISMILAH.” [Irvaul Galil, nr 50]

Po ashtu: “Allahume inni eudhu bike minel hubuthi wel habaithi – O Zot! Unë të kërkoj mbrojtje prej të ligjve dhe të ligave!” 

Pra Profeti salAllahu alejhi ue selem i kërkoi mbrojtje Allahut prej djajve meshkuj dhe femra.

Check Also

Duaja Kur dalim nga shtëpia (Të mjafton, të mbron dhe të udhëzon, dhe të largohet Shejtani )

Kur dalim nga shtëpia: Muhammedi alejhi selam thotë: ” Kush thotë kur del nga shtëpia: BIS…