Pesë largojnë pesë:

1. Të folurit e butë hidhërimin
2. Istiadheja (eudhu bil-lahi mine’sh shejtani’r rraxhim) largon djallin
3. Maturia largon pishmanllëkun (keqardhjen)
4. Përmbajtja nga të folurit largon gabimet
5. Duaja largon caktimin e keq.

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…