Do të ndryshohet fizionomia e njeriut (Shenjë nga Kijameti)

Face of a Man with Stock Footage Video (100% Royalty-free ...

 

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…