Disa njerëz, e marrin mësysh edhe vetveten e tyre! Shejh Sead el Atik

Disa njerëz, e marrin mësysh edhe vetveten e tyre! Shejh Sead el Atik

Posted by Udha e Besimtareve on Sonntag, 7. Januar 2018

 

Check Also

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes

Kurora e mburojës dhe mbrojtjes Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erd…