DISA ILAçE TE DOBISHME
(Me lejen e Allahut)

1.Gjethet e zambakut tokesore(ziziphus jujuba)per siher
Iben Bazi.Allahu e meshirofte ka then:”Prej ilaçeve per siher,pasi ai te ndodhe dhe ne te njeen koh eshte ilaç i dobishem per njeriun qe nuk mund te kryeje mardhenie seksuale me bashkeshorten e tij,eshte qe njeriu te marre shtate gjethe te zambakut tokesore (qe gjendet ne vendet e nxehta),ti bluaj ato dhe pastaj ti vendos ne ene te cilen do ta mbush me uje te mjaftueshem per larje(gusel).Le te lexoje keto pjese te Kuranit mbi uje:
Ajetin-Kursi(ajete nr.255 te kaptines El-Bekare),kaptinat (suret)El-Kafirun,El-Ihlas ,El-Felek,En-Nas,ajete qe flasin mbi sihrin ne kaptinen El-Araf(117-119), ne kaptinen Junus(79-82),ne kaptinen Ta Ha (-6 .
Pas perfundimit te leximit nje pjese e ujit perdoret per pirje dhe me ate qe mbetet lahet tere trupi.nese njeriu vepron keshtu,semundja do te largohet me lejen e Allahut,subhanehu ue teala.Ne rast nevoje e njejta gje mund te perseritet me teper se nje here,deri sa semundja te largohet.

2.Kokrrat e zeza(habbetus sevada-Nigella sativa).I Derguari i Allahut selallahu alejhi ue selam ka then:”Keto kokrra jane sherim per çdo semundje perveç vdekjes.(Buhariu,nr.5789)

3.Vaji i ullirit.I Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam ka thene:Ushqehuni me vaj ulliri dhe lyejuni me te,sepse eshte prej druri te bekuar.(Tirmidhiu vell.4fq283.hadithi nr.1851)

4.Uji i Zemzemit te cilin Allahu e ka zhgjedhur dhe e ka ber te dashur per njerzit I Derguari i Allahut seallahu alejhi ue selam ,ka then:Uji i Zemzemit eshet i dobishem per çfare do qe pihet.(Sahih Iben Maxhe,nr.2484)

Dhe ka thene:”Ai eshte uje i bekuar,ushqi per te uriturit dhe (shrim per te semurit).(Muslim,vell.2.fq1922dhe Hejthemiu ne “Mexheul Zevaid”vell.3 fq 268.)

5.Uji i shiut,per te cilin Allahu,subhanehu ue teala ka thene;”Ne nga qielli leshuam shiun e dobishem(e bekuar)…(Kaf,9)

6.Hixhmaja (nxjerrja e gjakut qe ne vende te caktuara eshet tubuar me vakuam)per te cilen i Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam,ka thene:”Hixhameja eshet prej ilaceve me te dobishem…”(Buhariu dhe Muslimi.)
Sot, ne shume spitaleka njerez te specializuar per hixhman qi i ushtrojne te gjitha llojet e kesaj procedure te pranuar edhe nga vete mjeket.
Per hixhamen jane shruar shum libra qe gjinden lehte ne librarite.

7.Mjalti:Allahu i Lartesuar thote:”Nga barqet e tyre (bleteve)del leng,nghyra e te cilit eshte e ndryshme dhe ne te cilen ka sherim(bar-ilaç)per njerzit.(En-Nahl,69)
I Derguari i Allahut salallahu alejhi ue selam ka thene:”Sherimi eshet ne tre gjera:ne prerje(siperfaqesore te lekures)e njeriut qe ben hixhame,ne pirjen e mjaltit dhe djegien(kauterizimin).(Buhariu,nr.5681.).”Ju porosisi per dy ilaçe:mjaltin dhe Kuranin.

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …