libri

Dija

Dija është dritë me të cilën ndriçohet, dija e angazhon njeriun me të gjitha të mirat dhe e largon nga çdo sherr. Njerëzit në këtë aspekt janë në grada të ndryshme. Kujdesu që të mësosh atë që të bën dobi! Prej dijes është që të dish obligueshmërinë e pendimit, vlerën dhe rregullat e tij, prej dijes është që të dish pasojat që sjellin mëkatet.
Të angazhuarit me atë që të bën dobi, largimi nga vetmia dhe nga zbrazësia.
Mosangazhimi i njeriut është shkaku i drejtpërdrejtë i devijimit. Nëse angazhohesh me atë që është e dobishme për fenë dhe dynjanë tënde do të pakësohet papunësia jote dhe nuk do të gjesh kohë për fesat. O njeri, nëse nuk e angazhon veten në atë që të bën dobi,  do të angazhohesh në atë çfarë të dëmton!

Check Also

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed alejhi selam

Murtaja në fjalët e profetit Muhamed -alejhi selam- Në lidhje me këtë sëmundje janë përcje…