Dëgjo suren Jusuf – Largo pikëllimin

Shpërndaje – Ndihmo shokëve dhe shoqeve në facebook

[embedplusvideo height=”542″ width=”911″ editlink=”http://bit.ly/2fzVMhT” standard=”http://www.youtube.com/v/AtNysXHFAIE?fs=1″ vars=”ytid=AtNysXHFAIE&width=911&height=542&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8968″ /]

Check Also

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij

Rukje – Sureja Bekareh, Shejh Khalid El-Hibshij …