10411274_1667226666880598_2610490668170602989_n

CILËSITË E PERSONALITETIT TË SUKSESSHËM

1. Përkujdeset që lidhja e tij me Allahun të jetë e fortë.

2. Posedon baraspeshë në shumë anë të jetës së tij, në atë shpirtërore, dhe psikike, dhe shoqërore, dhe profesionale, dhe familjare.

3. Qëllimet dhe synimet e tij i ka të përcaktuara.

4 I jep përparësi gjërave më elementare.

5. Posedon mendim pozitiv.

6. Është i kapur për detyrimet e tij dhe është i koncentruar në realizimin e qëllimit të tij.

7. Brenda tij posedon një stimulues që e nxit në realizimin e ambicieve të tij.

8. Është i aftë në planifikimin e gjërave.

9. Kohën e tij di si ta përdorë dhe ta sistematizon.

10. Dhe ajo më kryesorja të gjitha i bën për ta fituar kënaqësinë e Allahut, dhe kjo, është çelësi i çdo suksesi!

Share

Check Also

Mendimet e shëndosha çojnë në veprime të drejta dhe të shëndosha

Dijetari i madh Ibn Kajjim el- Xheuzijje, Allahu e mëshiroftë, në librin e tij El-Fawa’id,…