ÇFARE KE PERGATITUR PER DITEN E UDHETIMIT?

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut a.s., mbi shokët e tij dhe mbi të gjith ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Vëlla i dashur,
Secili udhëtarë duhet t’i përgatis plaçkat e veta. Edhe ti je një udhëtar i një udhëtimi të gjatë, e çka ke përgatitur për ditën e kthimit?
Cdo ditë që përcjellim të vdekurin, e lëmë atë në vetmi, ia kthejmë shpinën, e braktisim e leshojmë atë në një çarje nga toka e pashtrojë dhe e pastrehë. Tashmë e lanë edhe më të dashurit e tij. Ai tashmë pa të vetmën rrobe banon në dhe, ballafaqohet me llogarinë. I pasur në atë që la mbrapa kurse i varfër në atë që do të ballafaqohet.
A nuk është e gjithë kjo mësim për mësimmarrësit dhe përkujtim për përkujtuesit?!
Vëlla i dashur musliman,
Tani më është afruar dita e udhëtimit. Ftesa e të Lartëmadhëruarit është ofruar. E zemrat ende nuk frikësohën. Sytë ende nuk qajnë.
Mendo pak vëlla i dashur në ata që udhëtuan, ku kanë zbritur? Cka janë pyetur? Cka ka mbetur për të pasurin nga pasuria e tij? E për të varfërin nga varfëria e tij. Ku janë lëkurat e buta, fytyrat e bukura, trupat e njomë? Cfarë kanë bërë insektet me trupin e tyre nën qefin? Gjuhët u janë hëngër, fytyrat u janë zbehur, u janë zhdukur bukuritë, u janë thyer brinjët, u janë zbuluar eshtrat, u janë shqyer gjymtyrët.
Vëlla i dashur,
Po ç’të mashtroi kundrejtë Zotit tend saqë e ke harruar takimin me Të?! C’të lagoi nga përkujtimi i vdekjës, varrit dhe errësirës së tij? A nuk do të jetë nesër vendbanimi yt mbrendësia e varrit të errët?! Atëherë, ç’ke përgatitur dhe a je munduar të përgatitësh?
A e din ti se nesër të përgatitin dhe të bartin ty mbi krahërorë, do të thuash: Më shpejtoni… më shpejtoni… Apo punët e tua do të mashtrojnë e do të thuash: Ku po më çoni…ku po më çoni…
Po mëshiroje vetën tënde o rob i Allahut!
Nga Ebu El-hudri (Allahu qoftë i kënaqur me te) transmetohet se i Dërguari i Allahut a.s. ka thenë: ” Kur të vendoset xhenazja në tabut dhe e bartin atë njerëzit mbi krahroret e tyre, e nëse është përsoni i mire thotë: Më shpejtoni…më shpejtoni… E nëse është thotë: O i mjeri unë, ku po më coni? E dëgjojnë zërin e tij cdo kush përveç njeriut, e sikur ta dëgjonte do t’i binte të fikët” (transeton Buhariu). Pra, kthehu tek Allahut para sulmit shkatrrues të kënaqësive (endjeve) dhe përfundimin të jetës.

Check Also

Emri “ALLAH”

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është vetëm një Allah; …