buzeqeshja

Buzëqeshja

Është shigjeta e parë dhe më e shpejta prej të gjithave. Është si kripa në gjellë. Është gjithashtu edhe një lloj adhurimi dhe dhënie lëmoshë, siç është përmendur në një hadith: “Buzëqeshja në fytyrë të vëllait tuaj është lëmoshë (sadaka).”
Abdullah ibn el-Harithi na tregon për të Dërguarin, paqja qoftë për të, duke thënë se nuk kishte parë askënd duke buzëqeshur në fytyrë të të tjerëve më shumë sesa ai, paqja qoftë mbi të.

Share

Check Also

Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetëmse qetësohet

Ibn Ata, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Nuk e dëgjon suren Jusuf i dëshpëruari, vetë…